ZwemVereniging Lobith

Algemeen


Lestijden
Onze zwemvereniging zwemt op de dinsdagavond in zwembad ‘De Boskuul’ te Lobith. We hebben 3 zwemgroepen van kinderen, die opgeleid worden van ‘niets’ tot geoefend zwemmer en één groep met volwassenen vanaf 18 jaar.

In groep 1 en 2 zwemmen voornamelijk de kinderen van het watervrij maken en Het Zwem-ABC. Groep 3 bestaat vooral uit kinderen die oefenen voor de zwemvaardigheids- en keuzediploma’s.
Bij de indeling van de groepen proberen we de zwemtijd zoveel mogelijk aan te passen aan de leeftijd van het kind, maar het kan wel eens voorkomen dat een jong kind op een laat tijdstip moet zwemmen.

Groep 1: 18.00 – 18.45 uur
Groep 2: 18.45 – 19.30 uur
Groep 3: 19.30 – 20.15 uur
Groep 4: 20.15 – 21.00 uur (Volwassenen)

Contributie
• Administratiekosten (eenmalig): €2,50
• Contributie zwemopleidingen en zwemmen voor volwassenen (per maand): €13,00
• Contributie voor het derde e.v. kind uit één gezin: €6,50
• Kosten voor het diploma zwemmen: €15,00
• Kosten voor één keuzepakket (all in): €15,00
Varken
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en loopt in alle vakanties door. Gelieve uw contributie automatisch over te schrijven van uw bankrekeningnummer naar bankrekening IBAN nr: NL14INGB0000347804 van Zwemvereniging Lobith.

De administratiekosten dienen voldaan te worden bij de eerste contributiebetaling. De contributie over een volle maand is verschuldigd vanaf de eerste zwemles van de maand. Valt de eerste zwemles halverwege de maand, dan gaat de contributie in op de eerste van de maand volgend op de eerste zwemles.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Adreswijzigingen en afmeldingen graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat.

’s-Heerenberg
Eén keer per maand gaan wij met een groepje kinderen extra oefenen in het zwembad ‘Montferland’ in ’s-Heerenberg. We geven van tevoren aan om welke kinderen het gaat, door in ‘De Boskuul’ lijsten met namen op te hangen. Ook het afzwemmen gebeurt in ’s-Heerenberg. Ouders mogen hierbij in de zwemzaal kijken. Bij het oefenen wordt dit niet toegestaan. Als de kinderen in ’s-Heerenberg moeten zwemmen, is dit altijd mét de extra kleding (tenzij het kader anders aangeeft)!